P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 44

© 2013 Didaktik s. r. o.
42
Princip generátoru
Materiál (E 8.2) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
4 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
2 modul vedení L
1 modul se zdířkou
2 válcové magnety
1 kolík s jehlou
1 jádro
2 spojovací vodiče
1 pouzdro pro magnet
1 měřicí přístroj
Napětí v našem systému dodávky elektrického proudu pochází z generátorů. Tento pokus má ukázat základní princip
generátoru.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Železné jádro je vsunuto do cívky s 2x800 závity. Modul se zdířkou (na kterém
je magnet) je umístěn vedle zapojení (nepatří do obvodu).
Dva válcové magnety jsou zapojeny v pouzdru a jsou zastrčeny do zásuvky pomocí zástrčného kolíku s jehlou.
Používá se voltmetr s rozsahem měření 0,1 V.
Pokus :
Válcový magnet nastavíme na pomalou rotaci a sledujeme voltmetr. Když se severní a jižní pól navzájem
přiblíží, vzniká impulsní napětí v různých směrech.
Závěr :
Jestliže magnet rotuje před indukční cívkou, vzniká v cívce stejnosměrný proud. To je základní princip
generátoru.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...73
Powered by FlippingBook