P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 46

© 2013 Didaktik s. r. o.
44
Alternátor (generátor vnějšího pólu)
Materiál (E 8.4) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
2 modul se svorkou
1 cívka 800 závitů
1 ložisková tyč
1 válcový magnet
1 I jádro
2 kartáčky
1 stírací kroužek
2 pólové nástavce
1 držák magnetu otočný
2 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
Tento model ukazuje základní princip generátoru střídavého proudu se statickým magnetickým polem. Indukční cívky
jsou na rotoru.
Zapojení :
Všimněte si posloupnosti uspořádání ! Začněte se středním modulem, který nese cívku, jež je rotorem
generátoru. Ložisková tyč je upnuta k modulu se svorkou. Cívka se železným jádrem (kotva jádra ve tvaru I) je
umístěna nahoře. Železné jádro má uprostřed vyvrtaný otvor, kterým lze prostrčit ložiskovou tyč. Ložisková tyč musí
být upnuta tak, aby cívka rotovala bez dotyku. Stírací kroužek je umístěn na svislé spojovací kolíky cívky. Vznikající
střídavý proud je odváděn na stírací kroužek pomocí kartáčů. Modul musí být vsunut do desky tak, že stavěcí šroub je
v boční poloze.
Druhý modul je vsunut za modul s cívkou. Nalevo a napravo od ní lze vsunout jakékoliv moduly. Slouží pouze jako
nosný povrch pro pólové desky. Nese držák magnetu. Válcový magnet je vsunutý do otvoru držáku a uchycen přesně
uprostřed. Dvě pólové desky jsou nalevo a napravo od válcového magnetu (magneticky přilnou).
Modul přerušené vedení je vsunut před modul s cívkou. Držáky kartáčů s kartáči jsou vsunuty do dvou zdířek. Kartáče
se musí dotýkat dvou sběrných kroužků, ale nesmí tlačit na cívku příliš silně. Nastavení kartáčů je rozhodující pro
činnost generátoru. Cívka rotoru se otáčí tak, že hřídel cívky je paralelní k pólovým deskám. Kartáče jsou nyní v
polovině dvou polokroužků. Používá se voltmetr s měřicím rozsahem 0,1 V =. Kartáče jsou napojeny na voltmetr přes
moduly připojení.
Pokus :
Nejdříve cívkou otáčíme pomalu, pak rychleji. Pozorujeme indikaci voltmetru. Ukazuje napětí s měnícím se
směrem. Změnou zapojení na voltmetru lze změnit směr indukovaného napětí ve dvou půlperiodách. Nyní použijeme
rozsah měření 0,3 V ~, a cívka se otáčí rychle.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...73
Powered by FlippingBook