P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 47

© 2013 Didaktik s. r. o.
45
Závěr :
U generátoru s vnějším pólem se indukční cívka otáčí ve statickém magnetickém poli. Střídavý proud je
odváděn přes dva sběrné kroužky a kartáče.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...73
Powered by FlippingBook