P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 49

© 2013 Didaktik s. r. o.
47
Závěr :
Střídavý proud indukovaný v indukční cívce rotoru se mění na stejnosměrný pomocí komutátoru v generátoru
stejnosměrného proudu.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...73
Powered by FlippingBook