P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 51

© 2013 Didaktik s. r. o.
49
1. pokus :
Nejdříve cívkou otáčíme pomalu, pak o něco rychleji. Sledujeme indikací voltmetru. Ukazuje napětí s
měnícími se směry. Nyní používáme voltmetr s rozsahem měření 0,3 V ~. Když otáčíme cívkou rychle, měřicí
přístroj naměří přítomnost střídavého proudu.
2. pokus :
Stírací kroužek vyměníme za disk komutátoru. Použijeme voltmetr s rozsahem měření 3 V =. Indukovaný
střídavý proud se nyní mění na stejnosměrný proud.
Závěr :
Generátory s elektromagnetem lze používat stejným způsobem jako generátory s permanentním magnetem
buď jako generátory střídavého proudu nebo jako generátory stejnosměrného proudu podle toho, jakým způsobem se
odvádí proud.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...73
Powered by FlippingBook