P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 53

© 2013 Didaktik s. r. o.
51
Závěr :
Indukovaná elektromotorická síla se většinou odvádí statorem s generátorem střídavého proudu. Rotor nese
elektromagnet, ke kterému je přiváděn stejnosměrný proud.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...73
Powered by FlippingBook