P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 54

© 2013 Didaktik s. r. o.
52
Indukce stejnosměrným proudem
Materiál (E 8.7) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
3 modul přímé vedení
4 spojovací vodiče
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 I jádro
1 U jádro
1 třmen
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
Indukce nastane pouze když se magnetické pole cívky změní. Této změny lze dosáhnout pohybem magnetu. Jestliže
magnetické pole pochází ze stejnosměrné nosné cívky, lze změny magnetického pole dosáhnout uzavíráním a
rozpojováním obvodu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Železné jádro ještě není zasunuto v cívce. Cívka s 2x800 závity vytváří
magnetické pole, které způsobuje indukci napětí v cívce s 800 závity. Použijeme voltmetr s rozsahem 0,3 V =.
Zapojíme stejnosměrné napětí 5 voltů.
Pokus :
Několikrát spojíme a rozpojíme spínač. Pozorujeme voltmetr. Když uzavíráme a rozpojujeme obvod, voltmetr
ukazuje krátkodobé napětí.
Do cívky vsuneme jádro ve tvaru U. Opět několikrát uzavřeme a rozpojíme obvod. Nyní je indukční napětí vyšší, než
když použijeme cívku bez železného jádra.
Jádro ve tvaru U nyní uzavřeme kotvou. Kotvu připojíme k jádru ve tvaru U pomocí třmenu. Voltmetr přepneme na
rozsah měření 10 V =. Indukované napětí rovnoměrně vzrostlo, když rozpojujeme a uzavíráme přepínač. Z jádra ve
tvaru U odstraníme kotvu. Když to děláme, vytváří se rovněž indukované napětí, protože se mění magnetické pole.
Závěr :
Jestliže stejnosměrný proud proudí v cívce vytvářející pole („primární cívka“), indukované napětí v „sekundární
cívce“ vzniká pouze uzavíráním a rozpojováním obvodu.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...73
Powered by FlippingBook