P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 56

© 2013 Didaktik s. r. o.
54
2. pokus :
Dvě cívky vyměníme. Nyní má sekundární cívka jen polovinu závitů primární cívky. Opět měříme napětí
na sekundární cívce pro tři dané velikosti primárního napětí. Voltmetr můžeme přepnout na rozsah měření 10 V ~.
U
1
= 3 V
U
2
= ………. V
U
1
= 6 V
U
2
= ………. V
U
1
= 9 V
U
2
= ………. V
Poměr počtu závitů je 2 : 1. V jakém vztahu jsou napětí ?
Závěr :
Jestliže počet závitů na sekundární cívce je dvojnásobný jako počet závitů na primární cívce, sekundární
napětí U
2
vždy dvakrát tak velké jako primární napětí U
1
. Jestliže počet závitů na sekundární cívce je poloviční jako
počet závitů na primární cívce, je sekundární napětí rovněž poloviční jako primární napětí. Napětí na primární a
sekundární cívce odpovídá počtu závitů na cívkách.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...73
Powered by FlippingBook