P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 57

© 2013 Didaktik s. r. o.
55
Transformátor 1 : 1
Materiál (E 8.9) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
4 modul vedení L se zdířkou
3 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul s objímkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
U transformátorů napětí primární a sekundární strany odpovídá počtu závitů. Napětí by měla být stejná při stejném
počtu závitů.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Na primární a sekundární straně je stejný počet závitů (800 závitů na každé
straně). Obě cívky mají uzavřené železné jádro (jádro ve tvaru U s kotvou a třmenem). Objímka žárovky s žárovkou
není zatím začleněna. Používáme voltmetry s rozsahem měření 10 V ~.
1. pokus :
Měříme sekundární napětí U
2
(spojení C a D) pro tři velikosti primárního napětí U
1
(spojení A a B).
U
1
= 3 V
U
2
= ………. V
U
1
= 6 V
U
2
= ………. V
U
1
= 9 V
U
2
= ………. V
2. pokus :
Z jádra ve tvaru U odstraníme kotvu při střídavém napětí 9 V jako primární napětí.
Tím sekundární napětí poklesne na …………. V.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...73
Powered by FlippingBook