P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 58

© 2013 Didaktik s. r. o.
56
3. pokus :
Opět uzavřeme železné jádro. Do obvodu vsuneme modul s objímkou s žárovkou.
Tím sekundární napětí poklesne na …………. V.
Závěr :
Při stejném počtu závitů je sekundární napětí téměř stejné jako primární napětí. Sekundární napětí je však
vždy o něco málo nižší než primární napětí, což je způsobeno ztrátami. Ztráty jsou menší při použití uzavřeného
železného jádra než při použití otevřeného jádra. Když je sekundární strana transformátoru zatížena, sekundární
napětí klesá.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...73
Powered by FlippingBook