P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 59

© 2013 Didaktik s. r. o.
57
Nezatížený transformátor
Materiál (E 8.10) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul připojení
4 modul vedení L se zdířkou
2 modul vedení L
2 modul s objímkou
1 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 žárovka E10, 2,5V/0,02A
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
4 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
Jestliže je sekundární obvod otevřený (sekundární proud neproudí), nazývá se transformátor „nezatížený“. Je nějaký
rozdíl mezi podmínkami při zatížení a nezatížení na primární straně, která je oddělena od sekundárního obvodu ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Dvě cívky mají uzavřená železná jádra (jádro ve tvaru U s kotvou přichycenou
třmenem). Používá se ampérmetr s rozsahem měření 300 mA ~. Primární obvod obsahuje žárovku 2,5 V , sekundární
obvod obsahuje žárovku 10 V. Spínač v sekundárním obvodu uzavřeme jako první.
Pokus :
Přivádíme střídavé napětí 9 voltů. Obě žárovky svítí. Měřicí přístroj ukazuje intenzitu proudu v primárním
obvodu.
I
1
= …………. mA.
Protože spínač v sekundárním obvodu je uzavřený , transformátor je zatížený.
Nyní spínač v sekundárním obvodu otevřeme. Transformátor není zatížený. Žárovka v sekundárním obvodu i žárovka
v primárním obvodu zhasla.
Nyní měřicí přístroj ukazuje pouze …………….. mA.
Závěr :
Jestliže přerušíme sekundární stranu transformátoru, intenzita proudu v primárním obvodu se také redukuje
na poměrně malý magnetizační proud.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...73
Powered by FlippingBook