P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 62

© 2013 Didaktik s. r. o.
60
Špičky při vypnutí způsobené samoindukcí
Materiál (E 8.13) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul akumulátor
1 modul tlumivka
1 modul spínač
1 modul pro cívku 2x800 závitů
2 modul vedení T
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
3 modul přímé vedení
1 cívka 2x800 závitů
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
Když je magnetické pole cívky oslabeno, objeví se dodatečné napětí způsobené samoindukcí. Pokus ukazuje, že toto
napětí může být násobek přiváděného napětí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresů 1 a 2. Nejdříve modul tlumivky začleníme do zapojení na obrázku 1. Modul
akumulátor (1,2 V) slouží jako zdroj napětí v obvodu na obrázku 2. Cívka 2x800 závitů má uzavřené železné jádro
(jádro ve tvaru U s kotvou přichycenou třmenem). Modul tlumivka je připojená paralelně k cívce.
1. pokus :
K tlumivce v obvodu na obrázku 1 přivádíme střídavé napětí 12 voltů. Tlumivka nesvítí. K tomu, aby
svítila, potřebuje stejnosměrný proud 90 voltů !
2. pokus :
Tlumivka je zapojena do obvodu na obrázku 2. Pak uzavřeme spínač a o chvilku později ho otevřeme.
Když otevíráme spínač, tlumivka krátkou dobu svítí.
Závěr :
Ačkoliv použijeme napětí pouze 12 voltu, cívka vytvoří vrchol více než 90 voltů, když otevřeme přepínač.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...73
Powered by FlippingBook