P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 63

© 2013 Didaktik s. r. o.
61
Lenzův zákon
Materiál (E 8.13.1) :
1 propojovací deska
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul se zdířkou
1 cívka 2x800 závitů
1 železné jádro
2 válcové magnety
1 kolík s jehlou
1 pouzdro pro magnet
4 spojovací vodiče
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
Jestliže válcový magnet přiblížíme k cívce, vzniká indukční napětí a cívka sama vytváří magnetické pole. Musíme
nalézt směr tohoto magnetického pole.
Zapojení :
Uspořádání zapojení je podle obrázku. Cívka s 2x800 závity má pevné železné jádro. Do pouzdra pro
magnet vložíme válcové magnety a pomocí kolíku s jehlou je zafixujeme v modulu se zdířkou. Tuto magnetickou
střelku umístíme na panelu a měla by být před levým koncem cívky. Používáme ampérmetr s rozsahem 0,1 A =. Zatím
nezapojíme modul přímé vedení označený šrafováním. Přivádíme stejnosměrné napětí 4 volty.
1. pokus :
Uzavřeme spínač a pozorujeme magnetickou střelku. Jižní pól magnetické střelky směřuje k cívce. Tak
se severní pól vytváří v cívce na jejím levém konci. Na ampérmetru můžeme vidět výchylku doprava. Zapamatujte
si vztah výchylky a polohy severního pólu cívky. Pak spínač otevřete.
2. pokus :
Zapojení odpojíme od zdroje elektrického proudu a zapojíme přímý vodič označený šrafováním. Pak
přiblížíme severní pól válcového magnetu k cívce z levé strany. Na ampérmetru můžeme vidět výchylku doprava.
To znamená, že severní pól vznikl na levém konci cívky. Magnet je odpuzován. Indukční proud v cívce je
směřován tak, že severní pól vzniká na levé straně, což blokuje pohyb magnetu směrem k cívce.
Z cívky odstraníme válcový magnet. Nyní můžeme na ampérmetru vidět výchylku doleva. To znamená, že nyní vzniká
jižní pól na levém konci cívky. Magnet je cívkou přitahován.
Závěr :
Indukční napětí je vždy směrováno tak, že brzdí pohyb tyčového magnetu (t. j. důvod pro indukční efekt). Tato
skutečnost se nazývá Lenzův zákon.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,...73
Powered by FlippingBook