P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 65

© 2013 Didaktik s. r. o.
63
Vysvětlení :
Jestliže je spínač 2 uzavřený, je elektrický obvod s motorem uzavřený. Indukční napětí vytvářené rotací
vyrábí indukční proud. Podle Lenzova zákona je indukční proud přesně opačného směru než příčina jeho vzniku.
Indukční proud tak brzdí pohyb.
2. pokus :
Zátěž je opět v nejnižší poloze. Oba spínače jsou uzavřeny. Indukční proud vytvářený v motoru
způsobuje, že dojde k pomalému zvedání zátěže. Indukční proud opět brzdí pohyb.
Závěr :
Indukční proud brzdí rotaci rotoru, který způsobuje jeho vznik (Lenzův zákon).
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73
Powered by FlippingBook