P9160-5P Návod "ŽES Elektromagnetismus" - page 68

© 2013 Didaktik s. r. o.
66
2. pokus :
Cívku s 800 závity nahradíme cívkou s 1600 závity (2x800). Přiváděné napětí je stejné jako v prvním
Intenzity proudu opět měříme při různých frekvencích.
Frekvence (v kHz)
2
4
8
Intenzita proudu (v mA)
40
……………
……………..
Výsledky měření porovnáme s výsledky měření z prvního pokusu a můžeme vidět, že počet závitů cívky je rovněž
rozhodující pro indukční odpor. Intenzita proudu klesá s rostoucím počtem závitů, t. j. na čtvrtinu původní intenzity
proudu při dvojnásobném počtu závitů. Indukční odpor tedy stoupá kvadraticky k počtu závitů.
3. pokus :
Frekvenci přiváděného napětí změníme na 500 Hz. Rozsah měření ampérmetru změníme na 100 mA ~.
Velikost přiváděného napětí nastavíme tak, že intenzita proudu je přesně 100 mA. Pak vsuneme kotvu do jádra.
Intenzita proudu s kotvou :
………………….. mA
Do cívky vsuneme jádro ve tvaru U.
Intenzita proudu s jádrem ve tvaru U :
………………….. mA
Jádro ve tvaru U spojíme s kotvou.
Intenzita proudu s uzavřeným jádrem ve tvaru U :
………………….. mA
Indukční odpor roste s kvalitou železného jádra.
Závěr :
Indukční odpor stoupá kvadraticky s počtem závitů cívky. Indukční odpor cívky stoupá s kvalitou železného
jádra a dále je úměrný frekvenci přiváděného střídavého proudu.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73
Powered by FlippingBook