P9160-5U Návod "ŽES Magnetické pole" - page 3

1
© Didaktik s.r.o.
3
5
6
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a
pokud je to možné, samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře praco-
vat a pod Vašim vedením přinese žákům nové poznatky z fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení
soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11
Powered by FlippingBook