P9160-5U Návod "ŽES Magnetické pole" - page 5

3
© Didaktik s.r.o.
Pokusy
EMS 5.1 Magnetické siločáry, kolem přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud
1 P3413-1L model vodiče - přímý
1 DE420-1XE kapesní kompas
1 DG188-1B baterie s vodiči
Materiál
Obecné informace :
Dánský fyzik Hans Christian Oersted vytvořil kolem roku 1820 pokus, v kterém dokázal, že
vodič je obklopen magnetickým polem. Tento pokus je v dějinách fyziky zapsán pod pojmem
„Oerstedův pokus“.
Provedení :
• připojíme dva bezpečnostní vodiče k modelu přímého vodiče.
• červený vodič připojíme ke kladnému pólu baterie.
• na plexisklo položíme kompas, tak aby střelka byla umístěna směrem nahoru.
• připojíme černý kabel k baterii a pozorujeme vychýlení střelky kompasu.
• připojení k baterii nesmí být delší než 3 sekundy, protože máme sestavený obvod bez
spotřebičů. Baterie je tedy ve zkratu.
Závěr :
Pohybující se střelka kompasu dokazuje, že ni působí magnetické pole. Toto magnetické pole se
indukuje proudem protékajícím vodičem.
Vodič, kterým prochází proud, je obklopen magnetickým polem.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11
Powered by FlippingBook