P9160-5U Návod "ŽES Magnetické pole" - page 6

4
© Didaktik s.r.o.
Pokus
Chceme prozkoumat geometrii magnetického pole kolem vodiče, kterým prochází proud.
Příprava
• důkladné protřepeme desku se železnými pilinami.
• připojíme červený vodič k desce a k baterii (plus pól).
• připojíme černý vodič k desce a na krátkou dobu (ne více než 3 sekundy) k baterii (mínus
pól). Baterie je ve zkratu !
• při průchodu proudu přímým vodičem doporučujeme na základovou desku lehce poklepat,
dosáhneme tak lepších výsledků.
Poznatek :
Železné piliny se v desce uspořádaly podle magnetických siločar.
Magnetické siločáry okolo vodiče, kterým prochází proud, mají tvar soustředných kruhů.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11
Powered by FlippingBook