P9160-5U Návod "ŽES Magnetické pole" - page 7

5
© Didaktik s.r.o.
EMS 5.2 Magnetické siločáry okolo smyčky
1 P3413-1L model vodiče - smyčka
1 DG188-1B baterie s vodiči
Materiál
Provedení
• důkladné protřepeme desku se
železnými pilinami.
• připojíme červený vodič k desce a k
baterii (plus pól).
• připojíme černý vodič k desce a na
krátkou dobu (ne více než 3 sekundy) k
baterii (mínus pól). Baterie je ve zkratu !
• při průchodu proudu přímým vodičem
doporučujeme na základovou desku
lehce poklepat, dosáhneme tak lepších
výsledků.
Pokus
Cílem tohoto pokusu je prozkoumat geometrii magnetického pole při průchodu proudu jednou
smyčkou (závitem).
Poznatek :
Železné piliny se v desce uspořádaly podle magnetických siločar. Na dvou místech, kterými vodič
prochází přes desku, se železné piliny uspořádaly v soustředných kruzích okolo vodiče.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11
Powered by FlippingBook