P9160-5U Návod "ŽES Magnetické pole" - page 8

6
© Didaktik s.r.o.
EMS 5.3 Magnetické siločáry okolo cívky
1 P3413-1L model vodiče - cívka
1 DG188-1B baterie s vodiči
Materiál
Cílem tohoto pokusu je prozkoumat geometrii magnetického pole generovaného průchodem
proudu cívkou.
Pokus
• důkladné protřepeme desku se železnými
pilinami.
• připojíme červený vodič k desce a k baterii
(plus pól).
• připojíme černý vodič k desce a na krátkou
dobu (ne více než 3 sekundy) k baterii
(mínus pól). Baterie je ve zkratu !
• při průchodu proudu přímým vodičem
doporučujeme na základovou desku lehce
poklepat, dosáhneme tak lepších výsledků.
Příprava
Poznatek :
Železné piliny jsou uspořádané podél magnetických siločar.
Magnetické pole se podobá tyčovému magnetu. Uvnitř cívky jsou magnetické siločáry vzájemně
rovnoběžné. Všechny siločáry okolo průchodu cívky deskou mají stejnou velikost.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11
Powered by FlippingBook