Telefon : 518 359 120

  Nové informace

Poznání začíná pokusem ...

Hlavní strana Fyzika Senzory Senzory popis
 

  Senzory

Desítky senzorů pro měření základních a nadstavbových fyzikálních veličin. Všechny senzory jsou nezávislé na počítači a umožňují "skladování" naměřených hodnot až po dobu 31 dnů. Umožňují tak měření v "terénu" a zpracování naměřených hodnot až po návratu do učebny a připojení k počítači. V případě pŕipojení jednotky VIEW-101 je možno hodnoty graficky znázornit přímo na místě měření bez poćítače.

Senzor napětí NUL - 201 Proudový senzor NUL - 202 Senzor teploty NUL - 203
Senzor měří napětí různých odporových kapacitních či induktivních prvků, stejně tak jako fotovoltaických článků baterií a jiných zdrojů napětí ...

Senzor může být použit k měření proudu v sériových a paraleních
nízkonapěťových AC a DC obvodech ...

Může být použit v biologii, fyzice, chemii a dalších předmětech v procesech jako např. fotosyntéza, endotermické a exotermické reakce, tepelné pochody ...

Senzor světla NUL - 204 Oxymetr NUL - 205 pH metr NUL - 206
Všestranně použitelný senzor v různých vědeckých oborech, například studium světelných emisí při chemických reakcí, fotosyntéza v biologii, světelné záření žárovky ve fyzice ...

Senzor může být využit měření úrovně volného kyslíku ve vzduchu nebo rozpuštěného kyslíku ve vodě ...


Senzor může měřit statické pH hodnoty v běžných kapalinách (voda, mléko, nápoje, ocet apod.) a také měnící se hodnoty během titrací nebo pokusů ...

Senzor relativní vlhkosti NUL - 207 Senzor srdečního rytmu a pulsu NUL - 208 Fotobrána NUL - 209
Senzor měří relativní vlhkost. Může být použit k záznamu změn povětrnostních hodnot počasí nebo měřit biologický efekt na organismech jako např. rostliny a hmyz ...

Senzor může být použit k sledování a srovnávání pulsu při různých cvičeních nebo odpočinku s vyhodnocením normálního a po zátěžového srdečního rytmu ...

Senzor umožňuje studium různých druhů pohybu v šesti provozních režimech času, rychlosti a zrychlení. Pro měření mohou být použity jedna nebo dvě fotobrány ...

Tlakový senzor NUL - 210 Sensor síly NUL - 211 Zvukový senzor NUL - 212
Senzor může být použit k monitorování chemických reakcí týkajících se plynů a dokumentující jak Boylův, tak Gay-Lussacův zákon pro ideální plyny ...

Senzor může měřit váhu a zkoumat jak různé jednoduché stroje ovlivňují úsilí nějakou váhu zvednout. Taktéž lze využít pro měření tlakových a tahových sil nebo dopadu ...


Senzor má dva mody měření. V pomalém modu může byt použit k měření úrovně akustického tlaku v decibelech. V rychlém modu pak k srovnávání různých zdrojů zvuku se zobrazením jejich vlnové formy...

Senzor pohybu NUL - 213 Senzor magnetického pole NUL - 214 Senzor vodivosti NUL - 215
Senzor využívá ultrazvukové vlny a jejího odrazu ke změření času návratu. Tímto způsobem senzor měří vzdálenost dané překážky ...


Senzor měří magnetické pole s vysokou citlivostí. Může měřit velmi nízké hodnoty magnetického pole jako např. magnetické pole Země.Senzor měří v jednom rozsahu v jednotkách militesla (mT)  ...
Tento senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se známým povrchem a vzdáleností mezi nimi ....Spirometrický senzor NUL - 216 Senzor vodivosti pokožky NUL - 217 EKG senzor NUL - 218
Senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se známým povrchem a vzdáleností mezi nimi ...

Senzor galvanické vodivosti kůže (může být nazván detektor lži) měří vodivost kůže speciálně mezi prsty ruky ...

Senzor umožňuje měření elektrokardiogramu, obsahuje vlastní elektrody ...


Kolorimetr senzor NUL - 219 CO2 senzor NUL - 220 Barometr NUL - 221
Kolorimetr měří propustnost a absorpci červeného, zeleného a modrého světla v projekci přes roztok ...

 Senzor pracuje na základě elektromechanické reakce mezi plynným CO2 a činidlem ...

Senzor měří atmosférický barometrický tlak, má pět běžných rozsahů pro zobrazení atmosférického tlaku ...

Senzor tlaku krve NUL - 222 Kapkový senzor NUL - 223 Průtokový senzor NUL - 224
 Senzor měří tlak vzduchu v tlakové manžetě připnuté na paži testované osoby ...Senzor umožňuje automaticky počítat padající kapky nebo stoupající bubliny. Obzvlášť vhodný pro titraci.V kombinaci s pH senzorem poskytuje velmi přesnou titrační křivku ...
Senzor měří průtok vodního toku. Měření probíhá při průtoku kapaliny rotujícím měřícím kolem ....


Váhový senzor NUL - 225 Senzor rotačního pohybu NUL - 226 Senzor zrychlení NUL - 227
Senzor měří velké váhy nebo síly. Pro tahové síly je možné připojit rukojeti ...
Senzor měří úhly, úhlovou rychlost a úhlové zrychlení. Obsahuje kotouč připojený na hřídel, která měří rotaci kotouče. Senzor má čtyři mody měření: úhly, ot/s, rad/s², rad/s ...
Senzor zahrnuje 3D čidlo zrychlení, ale v čase může být zobrazena pouze jedna hodnota zrychlení ...Senzor salinity NUL - 228  Senzor vlhkosti půdy NUL - 229 UVB senzor NUL - 230
 Senzor měří obsah soli v roztoku ...
 Senzor je založen na měření vakua v tensometru. Tensometr je uzavřená trubice se speciálním keramickým krytem ...

Denní světlo obsahuje různé vlnové délky ultrafialového světla. Vlnový rozsah ultrafialového záření je 280-320 nm, což je 2% celkového ultrafialového záření ...
Senzor zakalení NUL - 231 UVA senzor NUL - 232 Senzor povrchové teploty NUL - 233
   Senzor měří odražené světlo, které vstupuje do kyvety obsahující roztok. Jak se zvyšuje zakalení roztoku, více světla je odraženo zpět, což měří senzor světla ...

Senzor měří další část vlnových délek ultrafialového záření. Vlnová délka UVA světla je 320-370 nm, což je 98% celého spektra ultrafialového záření ...

 Senzor je velice podobný teplotnímu senzoru NUL-203 bez nerezové trubice. Senzor může být položen na jakýkoliv povrch i do vody ...


Senzor teplot širokého rozsahu NUL - 234 Infračervený termometrický senzor NUL - 235  
Senzor je založen na termočlánku, který umožňuje měření velmi vysokých teplot, dokonce teplot plamene, stejně tak jako velice nízkých teplot. Senzor má dvě stupnice měření ...
Senzor měří teploty ze vzdálených zdrojů využitím citlivého infračerveného čidla ...
 
Hlavní strana
O firmě
Katalogy
Obchod
Zpráva e-mailem
Fyzika
Anatomie
Váhy
Mikroskopy
Chemie
Tabule
Katalogy, ceníky
Obchodní podmínky
Servisní informace
Výpis z obchodního rejstříku
Prohlášení o ochraně údajů
Sídlo firmy

Pro zobrazení dokumentů musíte mít nainstalován Adobe Reader